Skip to main content

Advertisement

Table 2 Phenotyping of the Versailles core collection.

From: Natural variation in CBF gene sequence, gene expression and freezing tolerance in the Versailles core collection of Arabidopsis thaliana

Name Origin Mean at day 5 Rank at day 5 Mean at day 8 Rank at day 8 LT50
70 AV Kn-0 Lituania 0.0 1 0.7 1  
215 AV Mh-1 Poland 1.0 4 1.0 2  
229 AV Rld-2 Russia 1.0 4 1.0 2 -9.1
231 AV Rub-1 Ukraine 1.3 5 1.0 2 -10.7
244 AV WS   1.0 4 1.0 2 -10.6
236 AV Shakdara Tadjikistan 0.7 2 1.3 3  
92 AV Stw-0 Russia 1.3 6 1.7 4  
91 AV Tsu-0 Japan 0.8 3 1.9 5  
93 AV Ms-0 Russia 2.2 11 2.0 6  
40 AV Pi-0 Austria 2.3 12 2.0 6  
162 AV Ct-1 Italy 1.6 8 2.1 7  
160 AV Ri-0 Canada 2.3 13 2.6 8  
94 AV Mt-0 Libya 2.5 15 2.7 9  
235 AV Sav-0 Czech Rep. 2.7 16 2.7 9  
63 AV Lip-0 Poland 1.8 9 2.7 9  
224 AV Oy-0 Norway 2.3 12 3.0 10  
53 AV Sp-0 Germany 2.7 16 3.0 10  
206 AV Jm-0 Czech Rep. 2.5 14 3.3 11  
172 AV Bur-0 Eire 3.2 18 3.3 12  
197 AV Enkheim-T Germany 3.6 19 3.3 12  
266 AV N13 Russia 2.3 13 3.5 13  
263 AV N7 Russia 4.5 27 3.7 14  
42 AV Bl-1 Italy 2.7 16 3.9 15  
252 AV Akita Japan 3.6 20 4.2 17  
186 AV Col-0   4.3 26 4.5 18 -9.7
200 AV Gre-0 USA 5.0 32 4.6 19  
56 AV Ta-0 Czech Rep. 2.7 16 4.7 20  
250 AV Yo-0 USA 3.8 21 4.7 20  
178 AV Alc-0 Spain 4.0 23 4.8 21  
180 AV Blh-1 Czech Rep. 4.5 27 5.0 22  
8 AV Dijon-8 France 4.5 27 5.0 22  
234 AV Sap-0 Czech Rep. 4.6 29 5.0 22  
257 AV Sakata Japan 4.5 28 5.3 23  
262 AV N6 Russia 4.8 30 5.3 23  
50 AV Pa-1 Italy 4.3 25 5.3 23  
190 AV Condara Tadjikistan 4.9 31 5.7 24  
95 AV Nok-1 Netherlands 4.0 22 5.7 24  
157 AV Ita-0 Morocco 5.8 34 5.8 25 -6.0
267 AV N14 Russia 5.3 33 5.9 26  
166 AV Cvi-0 Cape Verde Island 6.0 35 6.0 27 -7.5
25 AV Dijon-25 France 5.8 34 6.0 27  
101 AV Ge-0 Switzerland 4.0 23 6.0 27  
163 AV Can-0 Canary Islands 6.0 35 6.0 27 -5.8
62 AV St-0 Sweden 4.0 23 6.0 27  
83 AV Edi-0 United Kingdom 4.5 28 6.0 27  
233 AV Sah-0 Spain 6.0 35 6.0 27 -5.4
253 AV Ishikawa Japan 6.0 35 6.0 27  
76 AV Bla-1 Spain 5.8 34 6.0 27  
68 AV Te-0 Finland 4.1 24 6.0 27  
21 AV Dijon-21 France 6.0 35 6.0 27  
  1. Accessions were grown as described in the methods, acclimated for 7 days at 5°C, and then exposed to -5°C for 48 hours. Notes were given as described after 5 days and 8 days of recovery. Accessions are sorted from freezing tolerant to freezing sensitive at day 8 (top to bottom). The accessions Col-0 and WS, which are not in the core collection, were also included. Freezing tolerant cold core accessions are in bold and freezing sensitive in italics For LT50 measurements, see Methods.